Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane nam pytania.

Co trzeba wziąć ze sobą po raz pierwszy?

Nowe osoby podejmujące prace w Dziale Prac Ręcznych mają przynieść ze sobą dowód osobisty (jeżeli posiadają) oraz w przypadku osób uczących się lub studiujących aktualną (podbitą) legitymacje szkolną lub studencką. KONIECZNIE też trzeba wiedzieć gdzie i do którego Urzędu Skarbowego należą.

Jak długo trwają zmiany?

Dział pracuje w systemie 3-zmianowym. Przeważnie zmiany są w godzinach 6-14, 14-22, 22-6. Zdarza się, że godziny pracy zmian ulegają zmianie (zmiany są wówczas 6-18, 18-06 ale z możliwością pracy po 8 godzin). Informacje o zmianach i długości ich trwania w określonych dniach udzielane są telefonicznie lub osobiście.

Na czym polega praca?

Są to przeważnie lekkie czynności wykonywane na siedząco przy stolikach np. zaklejanie kopert, wkładanie ulotek do kopert, zgrzewanie folii, układanie w odpowiedniej kolejności, wkładanie kilku elementów do woreczków, naklejanie etykiet, sortowanie, układanie do pudełek itp. Nie trzeba nic nosić ani dźwigać – wykonywane elementy transportowane są na taśmociągach.

Czy pracuje się na godziny czy na akord?

W zależności od zlecenia. Część prac jest w systemie akordowym ale są tez prace wykonywane na godziny. Prace wykonywane w systemie akordowym wymagają dokładności ale też szybkości wykonywania.

Jakie są stawki za wykonywane prace?

Stawki zależne są od zlecenia i od rodzaju wykonywanych czynności. Bliższe informacje udzielane są przez kierowniczki zmian przed rozpoczęciem pracy. Z reguły na pracach wykonywanych na akord zarabia się więcej niż w systemie godzinowym.

Czynności wykonywane jako pomocnicy na maszynach są płatne tylko w systemie godzinowym (dla osób takich stosowany jest dodatkowo system premiowania).

Czy na początku miesiąca trzeba się zdeklarować, kiedy i ile dni chce sie pracować?

Nie. Ilość dni pracy oraz wybór zmian pracy jest dowolny do wyboru przez Zleceniobiorcę. Zapisy do pracy robimy zazwyczaj z dnia na dzień, to znaczy, jeżeli ktoś chce przyjść do pracy np. we czwartek to musi nas powiadomić o tym (osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez gg) we środę. Nie robimy zapisów z wyprzedzeniem (to znaczy np. w poniedziałek nie zapisujemy osób chętnych do pracy na czwartek). Inaczej jest z zapisami na weekendy i na poniedziałek – wówczas zapisy robimy w piątek na wszystkie te dni (sobota, niedziela, poniedziałek).

Do kogo należy się zgłosić po przyjściu do pracy?

Do pracy zgłaszamy się punktualnie. Osoby spóźniające się będą odsyłane do domu.
Po przyjściu do pracy należy zgłosić swoją obecność przy wejściu na teren firmy na portierni u ochrony i tam osobiście podpisać listę obecności. Następnie należy udać się na Dział. Tutaj - jeżeli jest się nową osoba dopiero zaczynającą pracę należy zgłosić się do kierownika zmiany, który da do wypełnienia wymagane dokumenty i wytłumaczy co i jak należy wykonywać.

Jaki jest minimalny wiek od którego można u Was pracować?

Minimalny wiek to 16 lat a na prace na maszynach 18 lat.

Czy mogą pracować tylko osoby uczące się lub studiujące?

Nie. Pracę mogą podjąć również osoby nie uczące się, bezrobotne, emeryci, renciści (nie posiadający przeciwwskazań do wykonywania dodatkowej pracy). Jednak w przypadku takich osób nieuczących się koszty ich zatrudnienia (ZUS, US) zgodnie z polskim prawem wynoszą około 25% i trzeba się liczyć z tym, że o taką wartość ich wynagrodzenie „na rękę” będzie niższe.

Czy mogą pracować osoby zatrudnione w innych zakładach pracy a chcące sobie tylko „dorobić” do pensji?

Tak. Pracę mogą podjąć również osoby gdzieś zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Praca u nas będzie wówczas ich dodatkowym zarobkiem.

Kiedy wypłacane są pieniądze za wykonane prace?

Pieniądze za wykonane usługi przelewane są na konto wskazane przez Zleceniobiorcę raz w miesiącu i TYLKO w wyznaczonych dwóch dniach wypłat. Zwykle jest to drugi wtorek i środa w miesiącu (za miesiąc poprzedni). Termin wypłat podawany jest z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń, opisie GG działu oraz na stronie internetowej w zakładce Aktualności.
Warunkiem dokonania przelewu jest OSOBISTE przyjście w tych dniach i podpisanie rachunku za wykonane zlecenie.
Jeżeli ktoś nie przyjdzie podpisać rachunku w danym miesiącu to może to zrobić w następnych miesiącach ale też tylko w te wyznaczone dni wypłat.

Czy pieniądze przelewane są na konto czy wypłacane gotówką?

Zleceniobiorcy otrzymują wynagrodzenie za wykonane zlecenie TYLKO drogą przelewu na wskazane przez Zleceniobiorcę konto bankowe. Osoba pracująca nie musi posiadać własnego konta. Może wskazać konto innej osoby. Wtedy wraz z numerem konta trzeba podać imię i nazwisko właściciela konta.

Czy podpisywana jest jakaś umowa między pracownikiem a firmą?

Strony umowy-zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym zlecenie).

 

Strony umowy ustalają rodzaj czynności, ich zakres, ramy organizacyjne oraz wynagrodzenie.
Umowę-zlecenie, jako umowę cywilnoprawną, cechuje:

 • swobodne kształtowanie jej treści,
 • swoboda zawierania i rozwiązywania umowy zlecenia (bez okresu wypowiedzenia),
 • nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,
 • nieokreślenie dobowych i tygodniowych limitów czasu pracy,
 • brak podporządkowania pracodawcy,
 • wynagrodzenie jest wypłacane z dołu (czyli po wykonaniu pracy),
 • zleceniodawca nie płaci za czas choroby,
 • zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy,
 • dobrowolność w ustalaniu terminu i miejsca pracy,
 • możliwość zastąpienia zleceniobiorcy przez osobę trzecią (za zgodą zleceniodawcy), 
 • umowa zlecenia nie jest umową o pracę – zleceniobiorca nie jest pracownikiem,
 • Zleceniobiorcę nie dotyczą regulacje zawarte w Kodeksie pracy.

https://zielonalinia.gov.pl/umowa-zlecenie-33402